Waarom deze site ?

Start Wie is Rita ? Oude tellergegevens

Verantwoording site

Deze site werd in 1996 gemaakt op persoonlijk initiatief ter ondersteuning van mijn werkzaamheden als documentaliste bij het voormalige Documentatiecentrum van de GGD Nieuwe Waterweg Noord, coördinatrice van de voormalige Gezondheidswijzer bij de GGD Nieuwe Waterweg Noord. 
De site werd tot juli 2008 bijgehouden in privé-tijd van mijzelf met medewerking van stagiaires en vrijwilligers bij o.a. de voormalige Gezondheidswijzer. 

Daarnaast is de site te zien als een soort proeftuin om andere Gezondheidswijzers en GGD Documentatiecentra, die zich bezig houden met publieksinformatie, te inspireren om digitale dienstverlening aan te bieden in hun regio. Rita Niland was tot juli 2008 voorzitster van de Vakgroep Documentalisten bij GGD-en, bij GGD Nederland.
In 2002 werd er door diverse GGD-en via GGD Nederland een subsidieverzoek ingediend bij het Fonds OGZ. In 2003 werd een deel van de subsidie toegekend. GGD Nederland was bezig om  publieksactiviteiten landelijk te organiseren.
Maart 2003 werd er door Rita Niland een presentatie over automatische e-mail beantwoording en marketing-mogelijkheden gehouden op de voorjaarsconferentie van GGD Nederland, in een workshop met thema Publieksinformatie, de interactieve GGD. 

E-mailvragen

Sinds 1996 werd er gestart met het handmatig beantwoorden van e-mailvragen via deze website. In oktober 1996 verscheen hierover een artikel, geschreven door ondergetekende in de landelijke uitgave GGD-Nieuws onder de titel: 'Internet-ervaring van een Gezondheidswijzer'. (GGD nieuws nr. 8, 1996, pag. 10 en 11)

Aan de Gezondheidswijzer NWN werden in 1999 totaal 5.600 vragen van bewoners uit de regio per e-mail gesteld. In verband met de toename van het aantal vragen werden er steeds meer vragen automatisch beantwoord door koppeling van woorden uit de vragen aan eerder verstrekte antwoorden in onze groeiende databank. 
In 2003 was dit opgelopen tot 14.000 vragen, waarvan 87 % automatisch werd beantwoord. IN 2007 tot 15.000 vragen. Bij de Gezondheidswijzer werkten 14 medewerk(st)ers die voor de beantwoording van de handmatige vragen zorgden. In 2008 werden, na een fusie met GGD Rotterdam Rijnmond, het Documentatiecentrum, de Gezondheidswijzer en Zorgwijzer NWN opgeheven en de vrijwilligers bedankt voor hun jarenlange inzet. Rita Niland is sindsdien werkzaam bij Bibliotheek Rotterdam. Gezondwijs is echter nog steeds actief en de vrijwilligers zijn nu opgenomen bij de Digikringen. Er wordt samengewerkt met Al@din, het landelijke samenwerkingsverband van de openbare bibliotheken.
Naar meer informatie... 

Digitale marketing en promotie

Daarnaast werden er allerlei andere digitale initiatieven vanaf deze website opgezet o.a. regionale lotgenotengroepen, attendering via een nieuwsbrief, SDI en TOC (Table of Contents), tijdelijke websites rond een maandthema, regionale chatboxen met een professional, regionale messengers om direct een vraag te kunnen beantwoorden en tot oktober 2003 direct marketing.
Regionaal waren wij tot juli 2008 ook betrokken bij de Zorgwijzer.    

Bij de Digitale Bibliotheek van Bibliotheek Rotterdam, waar Rita momenteel werkzaam is, kunt u ook informatie vinden over gezondheidsthema's via het GIP
Bij deze instelling houd ik mij tevens bezig met digitale leeskringen (Digikringen) en lotgenotengroepen via mailinglijsten. Voorheen met andere activiteiten..

Als docente bij GO opleidingen ben ik betrokken bij een aantal cursussen, met name ADI en IDV-2. Deze site gebruik ik ook om een aantal oefeningen op te plaatsen.

Linkverzameling

Voor het beantwoorden van vragen werden inmiddels circa 25.000 URL's rond ziekten en gezondheidszorg verzameld. De adressen werden zoveel mogelijk ingedeeld in rubrieken en zijn voor een deel te vinden op deze site. De andere URL's zijn opgenomen in onze databank en worden gebruikt voor de beantwoording van vragen. 

Voor opname wordt een aantal criteria gehanteerd:

Aanvullingen op de verzameling kunt u mailen naar Rita Niland

* Vragen van buiten de regio worden verwezen naar Al@din.